Polityka Prywatności Serwisu

 

1.         Administratorem serwisu internetowego, umieszczonego pod adresem http://gerda.biz.pl/ (dalej „Serwis”) a zarazem administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach Serwisu jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MARPOL” Marek Palusiński, ul. Majakowskiego 38, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-001-78-38, REGON: 271176453 (dalej „Administrator”).

2.         Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady i zakres przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających i korzystających z funkcji udostępnianych przez Serwis.

3.         Dane osobowe użytkowników, przetwarzane przez Administratora obejmują:

a)         adres e-mail

b)         numer telefonu

c)         imię i nazwisko

4.         Powyższe dane przekazywane są Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Serwisu.

5.         Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub
w celu przesłania oferty, w razie złożenia przez użytkownika stosownego zapytania.

6.         W szczególności dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu ze strony Administratora. Administrator będzie kontaktował się z użytkownikami Serwisu za pomocą adresu poczty elektronicznej przekazanego przez użytkownika lub przy użyciu podanego numeru telefonu.

7.         Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane przez Administratora jakimkolwiek podmiotom trzecim z wyjątkiem organów państwowych, uprawnionych do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

8.         Samo przeglądanie Serwisu przez użytkowników nie wymaga podawania danych osobowych, jednakże dla skorzystania z usługi Administratora podanie danych osobowych jest niezbędne.

9.         Serwis wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania reguluje Polityka plików cookies, zamieszczona pod adresem  http://gerda.biz.pl/cookie-policy/

10.       Zmiana podanych danych osobowych może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres biuro@solidnafirma.com , lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.
W ten sam sposób dane osobowe użytkownika mogą zostać także usunięte, przy czym Administrator zastrzega sobie dalsze przetwarzanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych transakcji lub innych tytułów. Zmiana, usunięcie jak również wgląd użytkownika w przetwarzane dane, które go dotyczą mogą być dokonane przez użytkownika w każdy czasie.

11.       Dane osobowe użytkowników zabezpieczane są poprzez wykorzystanie protokołów szyfrowania

12.       Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

13.       Użytkownik ma  w każdym czasie możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych, ich zmiany, uzupełnienia, aktualizacji lub usunięcia. Kontakt z Administratorem możliwy jest w sposób wskazany w pkt 10 powyżej lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Serwisu.